• Skattesystemet i Tyrkiet

    Du kender det danske skattesystem og en sammenligning mellem dette og det tyrkiske er derfor relevant. For hvordan er skattesystemet i Tyrkiet? Du får som hovedregel status [...]
  • Social sikring består af forpligtelser i form af betaling af sociale bidrag pålagt arbejdsgiver og medarbejder. Arbejdsgiverens bidrag beregnes af medarbejderens bruttoløn. Bidragene udgør typisk i alt 19,5 – 27 % af den skattepligtige [...]
  • Hvert år i november er skatteansættelsen for det nye år at finde i din skattemappe. Skat har indført en ny uvane, hvor der i utallige situationer foretages forhøjelser i [...]
  • Ved en udstationering afgøres den danske skatteposition af, hvad der sker med medarbejderens danske helårsbolig, hvor en eventuel familie befinder sig, og hvor lang [...]

Betaler du for meget i skat?

 Følg med i ændringer og nye skattemuligheder her

  • Hvis du skal arbejde i Tyrkiet, afhænger din skattemæssige situation af mange faktorer såsom: Bevaret eller ikke-bevaret bolig i Danmark Husstand i Danmark eller ej [...]
  • Beskatningen af pensioner i Tyrkiet afhænger helt af, fra hvilket land pensionerne stammer, og hvilken type pension der er tale om. Hvis du flytter fra Danmark til Tyrkiet, [...]
  • Skal du betale skat i flere lande?
    Hvis du som bosiddende i Danmark modtager indkomster fra tyrkiske kilder, vil beskatningen af disse være bestemt af  den dansk-tyrkiske dobbeltbeskatningsoverenskomst. Har [...]