• Skattesystemet i Tyrkiet

  Du kender det danske skattesystem og en sammenligning mellem dette og det tyrkiske er derfor relevant. For hvordan er skattesystemet i Tyrkiet? Du får som hovedregel status [...]
 • selvangivelse 2019
  Fra mandag den 9. marts 2020 kan ca. 85 % af os se vores årsopgørelse for 2019 ved at gå ind på den personlige skattemappe på skat.dk. Har du korrektioner hertil, kan disse samtidig foretages elektronisk. For ca. 15% vedkommende mangler der [...]
 • Social sikring består af forpligtelser i form af betaling af sociale bidrag pålagt arbejdsgiver og medarbejder. Arbejdsgiverens bidrag beregnes af medarbejderens [...]
 • Er du blevet udstationeret? Har du købt hus i udlandet? Har du arbejdet hen over landegrænserne? Eller haft indtægter fra udlandet? Ja, så er der god grund til, at du [...]
 • Hvert år i november er skatteansættelsen for det nye år at finde i din skattemappe. Skat har indført en ny uvane, hvor der i utallige situationer foretages forhøjelser i [...]
 • Ved en udstationering afgøres den danske skatteposition af, hvad der sker med medarbejderens danske helårsbolig, hvor en eventuel familie befinder sig, og hvor lang [...]

Betaler du for meget i skat?

 Følg med i ændringer og nye skattemuligheder her

 • Hvis du skal arbejde i Tyrkiet, afhænger din skattemæssige situation af mange faktorer såsom: Bevaret eller ikke-bevaret bolig i Danmark Husstand i Danmark eller ej [...]
 • Beskatningen af pensioner i Tyrkiet afhænger helt af, fra hvilket land pensionerne stammer, og hvilken type pension der er tale om. Hvis du flytter fra Danmark til Tyrkiet, [...]
 • Skal du betale skat i flere lande?
  Hvis du som bosiddende i Danmark modtager indkomster fra tyrkiske kilder, vil beskatningen af disse være bestemt af  den dansk-tyrkiske dobbeltbeskatningsoverenskomst. Har [...]