Lønmodtager i Tyrkiet

Hvis du skal arbejde i Tyrkiet, afhænger din skattemæssige situation af mange faktorer såsom:

  • Bevaret eller ikke-bevaret bolig i Danmark
  • Husstand i Danmark eller ej
  • Arbejdet før eller ikke arbejdet før i Tyrkiet
  • Fast bolig i Tyrkiet eller pendler
  • Kort eller lang opholdsperiode i Tyrkiet
  • Arbejds- og opholdsmønster
  • Arbejdsgiver i Tyrkiet, Danmark eller tredjeland
  • Arbejde udføres onshore eller offshore
  • Udstationeret eller lokalansat
  • Undergivet dansk eller tyrkisk social sikring

Det betyder, at der findes mange forskellige skattemæssige kombinationer (minimum 14 grundlæggende situationer).

Sammenfattende kan det siges, at fire kombinationer typisk er skattemæssigt gunstige, seks kombinationer er typisk  skatteneutrale, mens fire kombinationer typisk er skattemæssigt ugunstige.

Der er derfor ganske ofte gode grunde til, at du tilrettelægger din situation bedst muligt i Tyrkiet. En rådgivning, der sender dig ind i en af de fire bedste skattemæssige situationer, vil du med sikkerhed blive glad for.

Kontakt os på info@inwema.dk, hvis du har brug for hjælp.