Social sikring i Tyrkiet

Social sikring består af forpligtelser i form af betaling af sociale bidrag pålagt arbejdsgiver og medarbejder. Arbejdsgiverens bidrag beregnes af medarbejderens bruttoløn. Bidragene udgør typisk i alt 19,5 – 27 % af den skattepligtige bruttolønindkomst.

Medarbejderens bidrag udgør 15 % af bruttolønnen. Som udstationeret fra Danmark til Tyrkiet, er det under visse betingelser muligt at forblive under dansk socialsikring ved ansøgning til Udbetaling Danmark herom.

Kontakt Inwema på info@inwema.dk, hvis du har brug for hjælp.