Pensionsmodtager i Tyrkiet

Beskatningen af pensioner i Tyrkiet afhænger helt af, fra hvilket land pensionerne stammer, og hvilken type pension der er tale om.

Hvis du flytter fra Danmark til Tyrkiet, vil de typiske danske privattegnede pensioner så som ratepensioner og livrenter  blive beskattet i Danmark, idet der er aftalt kildelandsbeskatning på disse mellem Tyrkiet og Danmark. I princippet kan Tyrkiet som bopælsland også beskatte disse danske pensioner, men skal så give nedslag i den tyrkiske skat for betalt dansk skat på pensionen. Da den danske skat stort set altid er højere end den tyrkiske, vil der reelt ikke skulle betales skat i Tyrkiet af sådanne pensioner.
Særlige regler gælder for arbejdsgiverordninger og sociale pensioner.

Kontakt os på info@inwema.dk, hvis du har brug for hjælp.