Pensionsmodtager i Tyrkiet

Beskatningen af pensioner i Tyrkiet afhænger helt af, fra hvilket land pensionerne stammer, og hvilken type pension der er tale om.

Hvis du flytter fra Danmark til Tyrkiet, vil de typiske danske pensioner såsom ratepensioner og livrenter blive beskattet i Danmark. Der vil dog ske en nedsættelse af den danske skat med 50 %. Folkepension, ATP, modtaget af danske statsborgere, beskattes ligeledes i Danmark med en skattenedsættelse på 50 %.

Består de modtagne pensionsydelser udelukkende af ydelser i henhold til den sociale sikringslovgivning, vil sådanne ydelser  være skattefritaget i Danmark.

Kontakt os på info@inwema.dk, hvis du har brug for hjælp.