Indkomst fra tyrkiske kilder

Skal du betale skat i flere lande?

Hvis du som bosiddende i Danmark modtager indkomster fra tyrkiske kilder, vil beskatningen af disse være bestemt af  den dansk-tyrkiske dobbeltbeskatningsoverenskomst.

Har du fx lejeindtægter, ejendomsavancer, udbytter og royalties, vil de blive beskattet i Tyrkiet som kildeland og i Danmark som bopælsland, hvor Danmark så vil give nedslag i den danske skat for den tyrkiske skat efter et creditprincip.

Har du fx renteindtægter, aktieavancer eller kursgevinster, vil disse udelukkende blive beskattet i Danmark med de almindelige danske skattesatser.

Kontakt os på info@inwema.dk, hvis du har brug for hjælp.