udstationering

Social sikring i Tyrkiet

Social sikring består af forpligtelser i form af betaling af sociale bidrag pålagt arbejdsgiver og medarbejder. Arbejdsgiverens bidrag beregnes af medarbejderens [...]

Udstationering i Tyrkiet

Ved en udstationering afgøres den danske skatteposition af, hvad der sker med medarbejderens danske helårsbolig, hvor en eventuel familie befinder sig, og hvor lang [...]